Kéng-chho͘ (Chô Gūi)

Kéng-chho͘ (景初; 237 nî ~ 239 nî) sī Chô Gūi Bêng-tè ê liân-hō; chêng-āu 3 tang.

景初
Kéng-chho͘
237 nî ~ 239 nî
Kok-ka
Chô Gūi
Kun-chú
Bêng-tè
Tn̂g-té
3 tang

Tōa Tāi-chìSiu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pióSiu-kái

Siong-koanSiu-kái


Kéng-chho͘ (Chô Gūi)
Chiap-sio̍k
Chheng-liông
Chô Gūi ê liân-hō Kè-sio̍k
Chèng-sí