Gūi Bêng-tè (魏明帝; 206 nî  – 239 nî 1 goe̍h 22 ji̍t), pún-miâ Chô Joē (曹叡), piáu-jī Goân-tiōng (元仲), sī Tiong-kok Sam-kok sî-tāi Gūi-kok ê tē 2 tāi hông-tè.

Gūi Bêng-tè
魏明帝
Chô Gūi ê hông-tè
Chô Gūi ê hông-tè
Chāi-ūi 226 nî – 239 nî
Chêng-jīm Gūi Bûn-tè
Kè-jīm Chô Hong
Choân-miâ
Chô Joē (曹叡)
Sē-hō
Bêng Hông-tè (明皇帝)
Biō-hō
Lia̍t-chó͘ (烈祖)
Lāu-pē Gūi Bûn-tè
Chhut-sì 206 nî
Kòe-sin 239 nî 1 goe̍h 22 ji̍t (33 hòe)