chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 2 sè-kí | 3 sè-kí | 4 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 210 nî-tāi | 220 nî-tāi | 230 nî-tāi | 240 nî-tāi | 250 nî-tāi | 260 nî-tāi | 270 nî-tāi
: 235 nî | 236 nî | 237 nî | 238 nî | 239 nî | 240 nî | 241 nî | 242 nî | 243 nî | 244 nî | 245 nî
240 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-bī
kàu
Keng-sin
Gregorius le̍k 240 nî
CCXL
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 0 kang
Hu̍t-le̍k 784 nî
Tō-kàu-le̍k 2937 nî
Hoê-le̍k 394 BH~393 BH
Hông-kì 900 nî
Tân-kì 2573 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4000~4001


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 295 – 296
- Shaka Samvat 162 – 163
Iran le̍k -382 – -381
Runic le̍k 490
Assyria le̍k 4990 nî
Ethiopia le̍k 234~235

240 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 240 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 240 nî