Chêng-tiâⁿ hē-thóng

Chêng-tiâⁿ hē-thóng (Eng-gí: vestibular system), ia̍h sī kiò chêng-tiâⁿ khì-koan (vestibular organ), pêⁿ-hêng-khì (Tek-gí: Gleichgewichtsorgan), sī ti-kak hē-thóng chi it, î-chhî tùi hêng-tōng kap pêⁿ-hêng ê kám-kak. Chêng-tiâⁿ hē-thóng kò͘-chō-siōng kap î-chhî thèng-kak ê thèng-o-giû kiat chò-hoé, lóng sio̍k hīⁿ-á ê lāi-hīⁿ pō͘-hūn.

Siong-koan siu-kái