Chìn Hùi-tè

Chìn Hùi-tè (Hàn-jī: 晉廢帝; 342 nî  – 386 nî ) sī Tiong-kok Tong Chìn ê tē-7 tāi hông-tè; pún-miâ hō-chòe Su-má Ī (司馬奕).

Chìn Hùi-tè
Khài-iàu
Sèⁿ-miâ Su-má Ī (司馬奕)
Chāi-sè 342 nî - 386 nî
Chāi-ūi 365 nî - 371 nî