Chū-iû Lú-sîn ín-léng jîn-bîn

Chū-iû Lú-sîn ín-léng jîn-bîn (Hoat-gí: La Liberté guidant le peuple) sī Hoat-kok oē-ka Eugène Delacroix tī 1830 nî 7 goe̍h 28 ji̍t oē ê iû-oē. Chia oē oē ê sī hit-nî tī Hoat-kok hoat-seng ê Hoat-kok Chhit-goe̍h Kek-bēng,[1] keh-nî tī Pa-lí ê Hoat-kok Gē-su̍t-īⁿ (Académie des Beaux-Arts) ê Salon tián-lám, hit-tang-chūn Hoat-kok-lâng kám-kak chia oē chin bái, kàu 1874 nî chiah hō͘ Louvre siu-chông.[2][1]

Chū-iû Lú-sîn ín-léng jîn-bîn
Gē-su̍t-ka Eugène Delacroix
1830 nî 7 goe̍h 28 ji̍t
Lūi-hêng Pò͘-bīn iû-oē
Chhùn-chhioh 260 cm × 325 cm (102.4 in × 128.0 in)
Só͘-chāi  Hoat-kok Pa-lí Louvre

Hoat-kok tī 1980 nî hoat-hêng ê chhiat-chhiú bīn-téng ìn-soat ū chia oē, tī 1983 nî pán-pún ê 100 Hoat-kok franc gîn-phiò bīn-téng mā ū chia oē.

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
  1. 1.0 1.1 "Le 28 Juillet. La Liberté guidant le peuple (28 juillet 1830)" (ēng Hoat-gí). Louvre. goân-loē-iông tī 2017-04-20 hőng khó͘-pih. 2011-04-24 khòaⁿ--ê. 
  2. "Palettes : de la Croix LA LIBERTE GUIDANT LE PEUPLE". ARTE VOD. goân-loē-iông tī 2013-03-26 hőng khó͘-pih. 2011-04-24 khòaⁿ--ê.