Chǹg-chúi-théng (鑽水艇; chhàng-chuí-kàm, chhàng-kàm), sī 1 chióng choan-tô͘ chhàng tī chúi--ni̍h sái ê chûn. Chǹg-chúi-théng mā hō chò chiâm-chúi-théng, chiâm-hâng-théng, chiâm-chúi-lām, tshàng-tsuí-kàm. Tē-it-chhù Sè-kài Tāi-chiàn khai-sí tāi-liōng iōng; hiān-chhú-sî ta̍k-ê chú-iàu ê hái-kun ê chûn-tūi lóng ū. Bîn-iōng ê chǹg-chúi-théng kap chìm-chúi-théng (submersibles) iōng lâi chò hái-chúi ia̍h chiáⁿ-chúi--ni̍h ê kho-ha̍k gián-kiù, iah-sī chhàng-chúi-hu bē-kham-tit chǹg ê chhim-chúi.

Bí-kok Virginia-hêng ê kun-sū chiâm-chúi-théng.

Chham-khóSiu-kái

Guā-pōo liân-kiatSiu-kái