Charles 3-sè (Tang Frank)

Charles 3-sè Tōa-kho͘-chiá (Charles III le Gros; 839 nî888 nî 1 goe̍h 13 ji̍t) sī Hoat-kok ê kok-ông, chāi-ûi kî-kan sī 885 nî 6 goe̍h kàu 887 nî 11 goe̍h.

Charles 3-sè le Gros
Sai Francia kok-ông

Charles 3-sè le Gros
Sai Francia kok-ông
Chāi-ūi 885 nî 6 goe̍h887 nî 11 goe̍h
Chêng-jīm Charles 2-sè le Chauve
Kè-jīm Guy 3-sè
Phoè-ngó͘ Richarde
Ông-sek Caroling ông-tiâu
Chhut-sì 839 nî
Kòe-sin 888 nî 1 goe̍h 13 ji̍t

I tī 882 nî chiap chò Tang Francia ê kok-ông; 884 nî chò Sai Francia kok-ông, thóng-it liáu Caroling Ông-tiâu tī tang-sai nn̄g pêng ê thóng-tī.