Charles Ives (1874 nî 10 goe̍h 201954 nî 5 goe̍h 19), Bí-kok ê kó͘-tián im-ga̍k chok-khek-ka. Ives tī-teh ê sî-chūn, i ê im-ga̍k bô siáⁿ lâng chhap, tì-tio̍h chē-chē chok-phín chin kú lóng bô lâng kong-ián. Kīn-lâi ná chē lâng liáu-kái i ê im-ga̍k ū 1 chióng te̍k-sû ê Bí-kok hong-keh, che pau-koat kā Bí-kok koa-á ê sêng-hūn chham ji̍p-khì chok-phín--ni̍h. Hiān-chú-sî lâng jīn-ûi i sī siōng chá ū kok-chè hūn-liōng ê 1 ê Bí-kok kó͘-tián chok-khek-ka.

Charles Ives
Charles Ives
Charles Ives

Sui-bóng Ives bat siū koè ha̍k-īⁿ ê im-ga̍k hùn-liān (tī Yale Tāi-ha̍k), i kui-sì-lâng lóng toà pó-hiám-gia̍p, m̄ bat choan-tô͘ koè im-ga̍k-ka ê seng-gâi.