Cheng-liû (蒸餾) sī chi̍t-chióng jia̍t-le̍k-ha̍k ê hun-lî hong-sek, sī lī-iōng e̍k-thé hūn-ha̍p-bu̍t chi-kan hut-tiám bô-kâng ê tan-goân chhau-chok kòe-têng, khan-liân cheng-hoat kah léng-gêng téng-téng ê bu̍t-lí piàn-hòa. Cheng-liû iáu ē-sái hun-sêng kán-tan cheng-liû hām hun-liû nn̄g chióng. Cheng-liû ê iu-tiám chāi-tī i m̄-bián thiam-ka lēng-gōa ê iông-che, pó-chèng bōe ū sin-ê cha̍p-chit sán-seng.

Cheng-liû kòe-têng (hun-liû).