Chho͘-pêng (Tong Hàn)

Chho͘-pêng (初平; 190 nî ~ 193 nî) sī Tong Hàn Hiàn-tè ê liân-hō; chêng-āu 4 tang.

初平
Chho͘-pêng
190 nî ~ 193 nî
Kok-ka
Tong Hàn
Kun-chú
Hiàn-tè
Tn̂g-té
4 tang

Tōa Tāi-chìSiu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pióSiu-kái

Siong-koanSiu-kái


Chho͘-pêng (Tong Hàn)
Chiap-sio̍k
Éng-hàn
Tong Hàn ê liân-hō Kè-sio̍k
Heng-pêng