Chhun-chhiu (春秋) sī chi̍t ê Tiong-kok thoân-thóng bûn-hiàn, kap Si-keng, E̍k-keng, Lé-kì kap Siōng-su hō͘ Jû-ka tâng-chê kiò choè "Ngó͘-keng".

Chhun-chhiu

Koh khoàⁿ siu-kái