Lé-kì (禮記) ia̍h sī kiò choè Lé-keng (禮經), sī chi̍t ê Tiong-kok thoân-thóng bûn-hiàn, kap Si-keng, E̍k-keng, Chhun-chhiu kap Siōng-su hō͘ Jû-ka tâng-chê kiò choè "Ngó͘-keng".

Lé-kì

Koh khoàⁿ Siu-kái