Chi̍p-thé-chú-gī (集體主義; collectivism) sī chú-tiuⁿ kò-jîn chiông-sio̍k siā-hōe, kò-jîn lī-ek ài ho̍k-chiông tī chi̍p-thoân, bîn-cho̍k, kai-kip kap kok-ka ē-kha ê chi̍t chióng su-sióng lí-lūn; i sī chi̍t chióng cheng-sîn.