Chiang Mai Hú ê ūi-tì.

Chiang Mai Hú (Thài-gí: เชียงใหม่) sī Thài-kok pak-pō͘ ê chi̍t-ê , siú-hú sī Chiang Mai, tāi-iok ū 150 bān ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 20107 km².