Chiang Rai Hú ê ūi-tì.

Chiang Rai Hú (Thài-gí: เชียงราย) sī Thài-kok pak-pō͘ ê chi̍t-ê , siú-hú sī Chiang Rai, tāi-iok ū 113 bān ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 11678.4 km².