Choân-sèng-loân (全性戀; Eng-gí: omnisexuality), he̍k-chiá choân-sèng-ài a̍h-sī hoàn-sèng-loân (汎-; pansexuality), kap siang-sèng-loân kâng-khoán tùi nn̄g khoán sèng-pia̍t lóng ū sèng khip-ín-la̍t ia̍h sèng hêng-ûi; m̄-koh tùi choân-sèng-loân-chiá chú-koan lâi kóng, pēng bô tùi sèng-pia̍t chò khu-hun, ia̍h tio̍h sī bô khu-pia̍t loân-ài tùi-siòng sī cha-po͘ ia̍h cha-bó͘.

Siong-koan siu-kái