Colin BruceEng-tē ê bu̍t-lí-ha̍k-ka kiam thong-sio̍k kho-ha̍k chok-ka. Bruce ēng Sherlock Holmes chò chú-kak, chioh siáu-soat ê hêng-sek lâi kài-siāu kho-ha̍k.

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái