Daniel Cohn-Bendit

Daniel Cohn-Bendit (1945 nî 4 goe̍h chhe 4 chhut-sì ti Hoat-kok ê Montauban) sī Tek-kok Le̍k Tóng ê chèng-tī jîn-bu̍t, mā tī Hoat-kok oa̍h-tāng. Tī 1968 nî Hoat-kok ha̍k-seng tōa ūn-tōng ê sî, i bat sī léng-tó ê lâng chi it. Taⁿ i sī tī Europa Gī-hōe lāi-té Europa Le̍k Tóng/Europa Chū-iû Liân-bêng chéng-tóng thoân-thé 2 ê kiōng-tông chú-se̍k chi it.

Daniel Cohn-Bendit.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái