"Doge" ê kî-tha ì-sù, chhiáⁿ khòaⁿ Doge (khu-pia̍t-ia̍h).

Doge (Í-tāi-lī-gí ho͘-im: [ˈdɔːdʒe]) sī Italia chi̍t khoán kiōng-hô chè-tō͘ ê léng-tō-chiá hâm-thâu, chhut-hiān tī tiong-sè-kí kap bûn-gē-ho̍k-heng sî-tāi ê Italia siâⁿ-chhī kok-ka. Doge tī Venice-gí sī hō chò Doxe; nā Genoa-gíduxe.