Ecuador Kiōng-hô-kokLâm Bí-chiu sai-pak-pêng. Pak ū Colombia, tang/lâm ū Perú, sai ū Thài-pêng-iûⁿ. Niá-thó͘ pau-koah Thài-pêng-iûⁿ Galápagos Kûn-tó (lī tāi-lio̍k 965 km hn̄g). Chhiah-tō keng-kòe Ecuador, chit-ê miâ tī Se-pan-gâ-gí ê ì-sù tō sī "chhiah-tō".

Ecuador Kiōng-hô-kok
República del Ecuador
Ecuador kî-á
kok-kî
Ecuador kok-hui
kok-hui
Chu-kù: Dios, patria y libertad
Pro Deo, Patria et Libertate
"Siōng-tè, chó͘-kok kap chū-iû"
Kok-koa: Salve, Oh Patria
"Bān-soè, o͘h chó͘-kok"
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Quito
Koaⁿ-hong gí-giân Se-pan-gâ-gí
Sêng-jīn ê kok-ka gí-giân Kichwa-gí, Shuar-gí kap kî-thaⁿ goân-chū-bîn gí-giân
Chèng-hú tan-it-chè, chóng-thóng-chè, kiōng-hô-kok
• chóng-thóng
Daniel Noboa
• hù-chóng-thóng
Verónica Abad Rojas
Li̍p-hoat ki-kò͘ Kok-bîn Gī-hoē
Bīn-chek
• Lóng-chóng
256,370 km2 (98,990 sq mi) (tē 76 miâ)
• chúi-he̍k (%)
5
Jîn-kháu
• 2021 nî kó͘-kè
17,715,822 (tē 66 miâ)
• Bi̍t-tō͘
67/km2 (173.5/sq mi) (tē 151 miâ)
GDP (PPP) 2019 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$202.043 cha̍p-ek
• Pêng-kin
$11,701
GDP (bêng-gī) 2019 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$106.289 cha̍p-ek
• Pêng-kin
$6,155
Gini (2014 nî) Positive decrease 45.4
tiong
HDI (2019 nî) Increase 0.759
ko · tē 86 miâ
Hoè-pè Bí-kim (USD)
Sî-khu UTC-5 / -6 (ECT/GALT)
Khui-chhia hong-hiòng
Tiān-oē khu-hō +593
ISO 3166 tāi-hō EC
Siōng-téng domain .ec

Chham-khó siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Ecuador