Galápagos Kûn-tó (Se-pan-gâ-gí: Islas Galápagos; koaⁿ-hong miâ-chheng: Archipiélago de Colón, Colón Kûn-tó) sī 1-cho͘ tī Thài-pêng-iûⁿ ê kûn-tó, lī Lâm Bí-chiu sai-hōaⁿ iok-lio̍k 1,000 km hn̄g, chèng-tī-siōng sio̍k-î Ecuador koán-hat. Kûn-tó pau-koah 13-lia̍p hóe-soaⁿ-tó kap kî-thaⁿ khah sè ê sió-tó. Hiah-ê hóe-soaⁿ iáu ū oa̍h-tōng. Galápagos Kûn-tó in-ūi Charles Darwin ê chìn-hòa-lūn tōa chhut-miâ.

Galápagos Kûn-tó

Tē-lí
Tē-tiám Pacific Ocean
Total islands 21
Major islands 18
Area 7,880 km2 (3,040 sq mi)
Highest elevation 1,707 m (5600 ft)
Highest point Volcán Wolf
Hîng-tsìng
Kî-thañ tsu-liāu
Province Galápagos
Capital city Puerto Baquerizo Moreno
Lîn-kàu thóng-kè
Population 25,000 (2010)
Pop. density 3/km2 (8/sq mi)
Hu-ka tsū-sìn
Time zone
Pang-bô͘:Designation list
NASA oē-chheⁿ hip--ê
Galápagos Kûn-tó