Elba Tó (Italia-gí: isola d'Elba) sī Tē-tiong-hái tē-hng ê chi̍t tè tó-sū, sio̍k Italia ê Toscana koán-lāi, sī Toscana Kûn-tó lāi-bīn siāng tōa ê chi̍t tè, kiam thong Italia ê tē-saⁿ tōa tó.