Eng-chún[1]Falco sio̍k ê chiáu-lūi, tāi-khài hâm 40 chéng. In seng-oa̍h tī tû liáu Lâm-ke̍k-chiu í-gōa ê sè-kài kok tāi-lio̍k.

Eng-chún
Sî-kan hoān-ûi: Āu-kî Miocene kàu hiān-chāi
Brown-Falcon,-Vic,-3.1.2008.jpg
Falco berigora
Kho-ha̍k hun-lūi e
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Aves
Bo̍k: Falconiformes
Kho: Falconidae
A-kho: Falconinae
Sio̍k: Falco
Linnaeus, 1758
Chéng

Iok-lio̍k 37 chéng; khòaⁿ lōe-iông.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "鷹隼". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).