Lō͘-se-a-gí

(Tùi Gôlôsu-gú choán--lâi)

Lō͘-se-a-gí (露西亞語, русский язык), ia̍h kiò Gô-lô-su-gí (俄羅斯語), Gô-gí (俄語), Lō͘-gí (露語), sī Slav gí-cho̍k lāi-bīn sú-iōng-chiá siōng-chē ê chi̍t-ê hun-ki. Lō͘-se-a-gí sī tāi-iok 1 ek 6400 bān lâng ê tē-it gí-giân, tī Lō͘-se-a, Liân-ha̍p-kok, chham Lō͘-se-a hù-kīn ê chi̍t-kóa kok-ka sī koaⁿ-hong gí-giân.

Lō͘-se-a-gí
русский язык
Hoat-im [ˈruskʲɪj jɪˈzɨk]
Goân-chū kok-ka Lō͘-se-a téng-téng kok-ka
bú-gí sú-iōng-chiá 150 pah-bān (2012)
Gí-hē
Chá-kî hêng-sek
Bûn-jī hē-thóng Kyril jī
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 ru
ISO 639-2 rus
ISO 639-3 rus
Glottolog russ1263
Linguasphere 53-AAA-ea < 53-AAA-e
(varieties: 53-AAA-eaa to 53-AAA-eat)
Areas where Russian is the majority language (medium blue) or a minority language (light blue)
States where Russian is an official language (dark blue) or spoken as a first or second language by 30% or more of the population (teal)

Lō͘-se-a-gí sio̍k-û Ìn-Au gí-hē lāi-bīn ê Tang Slav gí-chi. Su-siá ê sî-chūn sú-iōng Lō͘-se-a jī-bó, sī chi̍t-chióng Kyril jī.

Hiān-tāi Lō͘-se-a jī-bó

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Lō͘-se-a-gí ê jī-bó
А
/a/
Б
/b/
В
/v/
Г
/g/
Д
/d/
Е
/je/
Ё
/jo/
Ж
/ʐ/
З
/z/
И
/i/
Й
/j/
К
/k/
Л
/ɫ/
М
/m/
Н
/n/
О
/o/
П
/p/
Р
/r/
С
/s/
Т
/t/
У
/u/
Ф
/f/
Х
/x/
Ц
/t͡s/
Ч
/t͡ɕ/
Ш
/ʂ/
Щ
/ɕɕ/
Ъ
/-/
Ы
[ɨ]
Ь
/◌ʲ/
Э
/e/
Ю
/ju/
Я
/ja/

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 
Wikipedia
Wikipedia ū Lō͘-se-a-gí ê pán-pún.
 
Wiktionary
Wiktionary ū Lō͘-se-a-gí ê pán-pún.