Gregor Johann Mendel (1822 nî 7 goe̍h 20[2]1884 nî 1 goe̍h 6 hō) sī Ò-tē-lī Tè-kok ê sîn-hū kap kho-ha̍k-ka, I gián-kiù hôe-liân-tāu (Pisum sativum) ê cha̍p-chéng, chéng-lí chhut kok-chióng sèng-chit (trait) ê ûi-thôan kui-lu̍t, kiàn-li̍p liáu āu-lâi lâng hoat-tián hiān-tāi ûi-thôan-ha̍k ê ki-chhó͘.


Gregor Mendel

Chhut-sì
Johann Mendel

1822 nî 7 goe̍h 20 ji̍t(1822-07-20)
Koè-sin 1884 nî 1 goe̍h 6 ji̍t (61 hòe)
Kok-che̍k Austrian
Bú-hāu University of Olmütz
University of Vienna
Tù-miâ Creating the science of genetics
Kho-ha̍k sing-gâi
Gén-kiù líng-i̍k Genetics
Jīm-tsit ki-kòo St Thomas's Abbey
Ecclesiastical career
Religion Christianity
Church Catholic Church
Ordained 25 December 1846[1]

Mendel tī Ò-tē-lī Tè-kok ê Heinzendorf (hiān-sî sio̍k Česko) chhut-sì, 1851 nî kàu 1853 nîWien Tāi-ha̍k ha̍k-si̍p. Sui-jiân Mendel tùi hôe-liân-tāu ê gián-kiù sī tī 1856 nî kàu 1863 nî chi kan; chóng-sī hit chūn ia̍h bô chin liû-hêng, sī kàu 20 sè-kí chho͘-kî khah tī kî-thaⁿ kho-ha̍k-ka têng-sin hoat-tián kap gī-lūn chi hā khah sán-seng chhut hiān-tāi ê ûi-thoân-ha̍k.

Chá-liân siu-kái

Mendel sī tī 1822 nî 7 goe̍h 20 ùi Moravia chhut-sì, chhut-sin lông-bîn ka-têng. Mendel hèng-chhù tī lông-ha̍k kap phok-bu̍t-ha̍k, i āu-bóe khì Olomouc Tāi-ha̍k tha̍k-chheh[3].

Chham-khó kap chù-sek siu-kái

  1. Fr. Richter, Clemens OSA (2015). "Remembering Johann Gregor Mendel: a human, a Catholic priest, an Augustinian monk, and abbot". Molecular Genetics & Genomic Medicine. 3 (6): 483–485. doi:10.1002/mgg3.186. PMC 4694133 . PMID 26740939. 
  2. 7 goe̍h 20 chhut-sì; 7 goe̍h 22 siū sé-lé.
  3. Raphael Falk (2009). Genetic Analysis: A History of Genetic Thinking. Cambridge University Press. ISBN 9780521884181. 

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái