?Hóe-ke
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Aves
Bo̍k: Galliformes
Kho: Phasianidae
A-kho: Meleagridinae
Gray, 1840
Sio̍k: Meleagris
Linnaeus, 1758
Chéng

Hóe-ke (Meleagris) sī Meleagridinae a-kho Meleagris sio̍k ê chiáu-á, ē-kha ū 2 chéng. Hóe-ke ê goân-sán-tē sī Pak Bí-chiu, ū iá-seng--ê mā ū chò cheng-seⁿ chhī.

Meleagris gallopavo