?Hô͘-lî
Âng Hô͘-lî (Vulpes vulpes)
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Carnivora
Kho: Canidae
Cho̍k: Vulpini
Chéng

Hô͘-lîchhī-leng tōng-bu̍t Carnivora-ba̍k Canidae-kho ē-té ê 1 kûn, iok-lio̍k ū 37 chéng, kî-tiong 12 chéng sī Vulpes-sio̍k (hô͘-lî-sio̍k).