?Vulpes[1]
Âng-hô͘-lî (Vulpes vulpes)
Pó-io̍k chōng-hóng

Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Carnivora
Kho: Canidae
A-kho: Caninae
Cho̍k: Vulpini
Sio̍k: Vulpes
Frisch, 1775
Bô͘-sek chéng
Canis vulpes
Linnaeus, 1758
Chéng

Khoàⁿ loē-bûn

Vulpes (Hô͘-lî-sio̍k) sī chhī-leng tōng-bu̍t Carnivora-ba̍k Canidae-kho ē-té-bīn ê 1 sio̍k.

ChéngSiu-kái

Chham-khó bûn-hiànSiu-kái

  1. Wozencraft, W. Christopher (16 November 2005). "Order Carnivora (pp. 532-628)". Chū Wilson, Don E., and Reeder, DeeAnn M., eds. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd pán.). Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2 vols. (2142 pp.). ISBN 978-0-8018-8221-0.