Ha̍k-seng (學生) sī siū-tio̍h kok-ka ia̍h-sī chèng-hú jīm-khó ê ha̍k-hāu ia̍h-sī ha̍k-īⁿ ê ha̍k-si̍p-chiá.

Lō͘-se-a ê ko-tiong ha̍k-seng.