Habsburg Se-pan-gâ

Habsburg Se-pan-gâ (Se-pan-gâ-gí: Habsburgos españoles) sī Se-pan-gâ tī 1506 nî kàu 1700 nî tiong-kan iû Habsburg ka-cho̍k thóng-tī ê sî-tāi.

Habsburg Se-pan-gâ ê kî-á

Siong-koanSiu-kái