HabsburgAu-chiu chi̍t-ê ông-tiâu ia̍h ông-sek, hoat-gôan-tē sī Sūi-se, thóng-tī kòe Se-pan-gâ, Ò-tē-lī, Phû-tô-gâ, Hiong-gê-lī, Bohemia, Mexico, Burgundy chham chi̍t-kóa tī hiān-sî Hoat-kok, Italia, Kē-tē-kok, Belgien ê sió ông-kok. Jî-chhiáⁿ chò 1452 nî kàu 1740 nî ê Sèng Lô-má Tè-kok hông-tè. Tī 16 sè-kí, Habsburg hun chò nn̄g-ê hun-chi, Se-pan-gâ Habsburg kap Ò-tē-lī Habsburg.

1547 nî Habsburg chi-phòe ê só͘-chāi.