Heng-chui (Latin-gí: vertebrae thoracales, Tek-gí: Brustwirbelsäule) sī Chek-chui ê chi̍t toāⁿ, cho͘-sêng ê lêng-kiāⁿ sī heng-chui-kut.