Iû-hì lí-lūn

Pún bûn-chiong m̄-sī iû-hì gián-kiù.

Iû-hì lí-lūn (Eng-gí: game theory) sī chi̍t khoán tùi ū tì-le̍k ê lí-sèng koat-tēng-chiá chi kan tùi-khòng kap ha̍p-chok ê sò͘-ha̍k bô͘-hêng gián-kiù. Iû-hì lí-lūn tiāⁿ hông ēng tī keng-chè-ha̍k, chèng-tī-ha̍k, sim-lí-ha̍k lāi-bīn; lēng-gōa mā ū tiat-ha̍k, tiān-náu kho-ha̍k, seng-bu̍t-ha̍k téng hong-bīn.

Chù-khaSiu-kái