Inn Hô (Tek-bûn: Inn) sī chi̍t tiâu lâu keng-kòe Sūi-se, Ò-tē-lī kap Tek-kok ê hô-chhoan, i iā sī Donau Hô ê pun-lâu, tn̂g-tō͘ lóng-chóng 517 kong-lí.

Inn Hô ê liû-he̍k (âng)