JämtlandSūi-tián Norrland tē-khu ê kū séng-hūn (landskap), lāi-té hâm Jämtland koān, Västernorrland koān kap Västerbotten koān, jīn-kháu 34,009, bīn-chek 112,702, bi̍t-tō͘ 3.3 (jîn-kháu/km²).

Jämtland ê ūi-tì.

Chham-khó siu-kái