Jîn-tek-lí (仁德里) sī Tâi-tiong-chhī O͘-ji̍t-khu ē-kha ê lí.

Chit lí sī tī 19??-nî chiah tùi Ngó͘-kong-lí kap Kiú-tek-lí pun--chhut-lâi ê hêng-chèng-khu.

Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.