Chóng-pō͘.

JPMorgan Chase & Co. (NYSEJPM) sī Bí-kok ê khoà-kok-sèng chèng-kǹg, tâu-chu, gîn-hâng kong-si. Kun-kù Forbes tī 2011 nî ê pâi-miâ, JPMorgan Chase sī thong sè-kài siāng toā ê chiūⁿ-chhī kong-si (public company).[1]

Chham-khóSiu-kái

  1. "The World's Biggest Public Companies". Forbes. 2011-06-13 khòaⁿ--ê.