Su-ji̍p

(Tùi Ji̍p-kháu choán--lâi)
Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Su-ji̍p (khu-pia̍t).

Ji̍p-kháu[1], he̍k-chiá kóng su-ji̍p, chìn-kháu, sī chí chiong gōa-pō͘ châi-hòe hiòng kok-ka téng koán-hat-niá (jurisdiction) lāi-bīn ín ji̍p.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "入口". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 

Siong-koanSiu-kái

Liân-kiatSiu-kái