Ji̍t-pún Kok-tō 365-hō

Kok-tō 365-hō (Hàn-jī: 国道365号; Kana: こくどう365ごう) sī chi̍t tiâu Ji̍t-pún ê it-poaⁿ kok-tō.

Japanese National Route Sign 0365.svg
Kok-tō 365-hō
国道365号
Lō͘-sòaⁿ chu-sìn
Chú-iàu ê kau-hōe-tiám
Kong-lō͘ hē-thóng
It-poaⁿ kok-tō
Ji̍t-pún ko-sok kong-lō͘

Kài-siāuSiu-kái

Le̍k-súSiu-kái

Lō͘-sòaⁿ chōng-hóngSiu-kái

Tē-líSiu-kái

Keng-kòe ê só͘-chāiSiu-kái