Jia̍t-khoan (Eng-gí: thermosphere) sī Tē-kiû ê tāi-khì-khoan tang-tiōng khàm tī tiong-kan-khoan téng-bīn ê chi̍t têng. I-ê téng-bīn koh ū chi̍t têng khah po̍h ê gōa-khì-khoan (exosphere).