Kàu-hông Alexander 7-sè

Alexander 7-sè (1599 nî 2 goe̍h 13 ji̍t – 1667 nî 5 goe̍h 22 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-237 jīm kàu-hông; tī 1655 nî kàu 1667 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Alexander 7-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1655 nî 4 goe̍h 7 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1667 nî 5 goe̍h 22 ji̍t
Chêng-jīm Innocentius 10-sè
Kè-jīm Clemens 9-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1634 nî 12 goe̍h
Su-kàu/chú-kàu 1635 nî 7 goe̍h 1 ji̍t
Miguel Juan Balaguer Camarasa seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1652 nî 2 goe̍h 19 ji̍t
Innocentius 10-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Fabio Chigi
Chhut-sì 1599 nî 2 goe̍h 13 ji̍t(1599-02-13)
Toscana Tāi-kong-kok Siena
Kòe-sin 1667 nî 5 goe̍h 22 ji̍t (68 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Toscana Tāi-kong-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Keh-giân Montium custos
Bûn-chiong Kàu-hông Alexander 7-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Alexander 7-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Innocentius 10-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Clemens 9-sè