Kàu-hông Benedictus 5-sè

Benedictus 5-sè (?  – 965 nî 7 goe̍h 4 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-132 jīm kàu-hông; tī 964 nî kàu 964 nî chāi-ūi.

Benedictus 5-sè
Kàu-hông Benedictus 5-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Leo 8-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Ioannes 13-sè