Kàu-hông Ioannes 12-sè

Ioannes 12-sè (?  – 964 nî 5 goe̍h 14 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-130 jīm kàu-hông; tī 955 nî kàu 963 nî chāi-ūi.

Ioannes 12-sè
Kàu-hông Ioannes 12-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Agapetus 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Leo 8-sè