Kàu-hông Gregorius 2-sè

Gregorius 2-sè (669 nî  – 731 nî 2 goe̍h 11 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-89 jīm kàu-hông; tī 715 nî kàu 731 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Gregorius 2-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 715 nî 5 goe̍h 19 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 731 nî 2 goe̍h 11 ji̍t
Chêng-jīm Constantinus
Kè-jīm Gregorius 3-sè
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Gregorius Sabellus
Chhut-sì 669 nî
Tang Lô-má Tè-kok Lô-má
Kòe-sin 731 nî 2 goe̍h 11 ji̍t (62 hòe)
Tang Lô-má Tè-kok Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 2 goe̍h 11 ji̍t
Chông-kèng kàu-phài Lô-má Thian-chú-kàu
Kàu-hông Gregorius 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Constantinus
Kàu-hông Kè-sio̍k
Gregorius 3-sè