chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 6 sè-kí | 7 sè-kí | 8 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 630 nî-tāi | 640 nî-tāi | 650 nî-tāi | 660 nî-tāi | 670 nî-tāi | 680 nî-tāi | 690 nî-tāi
: 664 nî | 665 nî | 666 nî | 667 nî | 668 nî | 669 nî | 670 nî | 671 nî | 672 nî | 673 nî | 674 nî
669 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Bō͘-sîn
kàu
Kí-sū
Gregorius le̍k 669 nî
DCLXIX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 3 kang
Hu̍t-le̍k 1213 nî
Tō-kàu-le̍k 3366 nî
Hoê-le̍k 48~50
Hông-kì 1329 nî
Tân-kì 3002 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4429~4430


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 724 – 725
- Shaka Samvat 591 – 592
Iran le̍k 47 – 48
Runic le̍k 919
Assyria le̍k 5419 nî
Ethiopia le̍k 663~664

669 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 669 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 669 nî