chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 6 sè-kí | 7 sè-kí | 8 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 630 nî-tāi | 640 nî-tāi | 650 nî-tāi | 660 nî-tāi | 670 nî-tāi | 680 nî-tāi | 690 nî-tāi
: 660 nî | 661 nî | 662 nî | 663 nî | 664 nî | 665 nî | 666 nî | 667 nî | 668 nî | 669 nî | 670 nî
665 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-chú
kàu
It-thiú
Gregorius le̍k 665 nî
DCLXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 3 kang
Hu̍t-le̍k 1209 nî
Tō-kàu-le̍k 3362 nî
Hoê-le̍k 44~45
Hông-kì 1325 nî
Tân-kì 2998 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4425~4426


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 720 – 721
- Shaka Samvat 587 – 588
Iran le̍k 43 – 44
Runic le̍k 915
Assyria le̍k 5415 nî
Ethiopia le̍k 659~660

665 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 665 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 665 nî