chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 6 sè-kí | 7 sè-kí | 8 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 630 nî-tāi | 640 nî-tāi | 650 nî-tāi | 660 nî-tāi | 670 nî-tāi | 680 nî-tāi | 690 nî-tāi
: 658 nî | 659 nî | 660 nî | 661 nî | 662 nî | 663 nî | 664 nî | 665 nî | 666 nî | 667 nî | 668 nî
663 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-sut
kàu
Kùi-hāi
Gregorius le̍k 663 nî
DCLXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 3 kang
Hu̍t-le̍k 1207 nî
Tō-kàu-le̍k 3360 nî
Hoê-le̍k 42~43
Hông-kì 1323 nî
Tân-kì 2996 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4423~4424


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 718 – 719
- Shaka Samvat 585 – 586
Iran le̍k 41 – 42
Runic le̍k 913
Assyria le̍k 5413 nî
Ethiopia le̍k 657~658

663 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 663 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 663 nî