Kàu-hông Hadrianus 1-sè

Hadrianus 1-sè (?  – 795 nî 12 goe̍h 25 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-95 jīm kàu-hông; tī 772 nî kàu 795 nî chāi-ūi.

Hadrianus 1-sè
Kàu-hông Hadrianus 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Stephanus 4-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Leo 3-sè