Kàu-hông Stephanus 3-sè

Stephanus 3-sè (?  – 757 nî 4 goe̍h 26 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-92 jīm kàu-hông; tī 752 nî kàu 757 nî chāi-ūi.

Stephanus 3-sè
Kàu-hông Stephanus 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Stephanus 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Paulus 1-sè