Kàu-hông Stephanus 3-sè

Stephanus 3-sè (723 nî  – 772 nî 1 goe̍h 24 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-94 jīm kàu-hông; tī 768 nî kàu 772 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Stephanus 3-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 768 nî 8 goe̍h 7 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 772 nî 1 goe̍h 24 ji̍t
Chêng-jīm Paulus 1-sè
Kè-jīm Hadrianus 1-sè
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Stephanus
Chhut-sì 720 nî
Tang Lô-má Tè-kok Sikelias Thema
Kòe-sin 772 nî 1 goe̍h 24 ji̍t
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Tang Lô-má Tè-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Stephanus 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Paulus 1-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Hadrianus 1-sè